Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükseltme Kriterlerini Karşılamaktadır.
DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği olarak sizleri 5- 8 Aralık 2024 tarihleri arasında Kremlin Palace Hotel Antalya'da gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası 10. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi'ne davet etmenin mutluluk ve onurunu yaşıyoruz.

İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’ni yoğun bakıma gönül veren büyük ailemizin özlemle beklediğine inanıyoruz. Derneğimiz ilk uluslararası kongresini 2014 yılında gerçekleştirdi. Aradan geçen zamanda başarı ile gerçekleşen uluslararası kongrelerimizin ardından, şimdi de dördüncü uluslararası kongremizin heyecanı içindeyiz. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katkıları ile yoğun bakım hemşireliği ile ilgili gelişmelerin ve sorunların tartışıldığı coşkulu bilim ortamında hep birlikte olacağız.

Kongremizin ana teması "Her şey senin gibi sağlıklı insanlarla başladı / All started with healthy people like you” olarak belirlenmiştir. Bu tema, yoğun bakım hemşireliğinin önemini, zorluğunu, yoğun bakım hemşirelerinin sorumluluğunu, vurgulamakta, hemşirelerin, hastalarımızın ve hasta ailelerinin “Sağlık Hakkı”nı tartışmayı ve “Sağlıklı” olarak kalmalarını teşvik etmektedir. “Sağlık Hakkı” gıda, barınma, çalışma, eğitim, katılım, bilimsel ilerlemelerin faydalarından yararlanma, ayrımcılığa uğramama, mahremiyet, bilgiye erişim ve örgütlenme, toplanma ve dolaşım hakkı gibi diğer insan haklarının hayata geçirilmesi ile yakından ilişkili ve onlara bağımlıdır. Kongrede, yoğun bakıma dair çok geniş bir yelpazede yer alan güncel bilgiler, yoğun bakım hemşireliğinin önemi, zorlukları, yoğun bakım hemşirelerinin sorumlulukları, uzmanlık, yasal ve politik gücü ile ilgili güncel konular, araştırmalar, uygulamalar ve yenilikler ele alınacaktır.

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu olarak sizlere layık olması için çalıştığımız kongremizin başarısı katılımınıza ve değerli katkılarınıza bağlıdır. Kongremizde buluşmak üzere, Kongre Düzenleme Kurulu adına en içten sevgi ve saygılarımı sunarım…

Kongre Başkanı
Dr. Hem. Ebru KIRANER

 DUYURULAR
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  05 Aralık 2024
 • Kongre Bitiş Tarihi
  08 Aralık 2024
 • Bildiri Gönderimi Son Tarihi
  15 Ekim 2024
 • Bildiri Değerlendirme Tarihi
  ilan edilecektir
 • İndirimli Kayıt Son Tarihi
  15 Nisan 2024